I Ching-baserad Meridianharmonisering

Kursens namn: I Ching-baserad Meridianharmonisering
Datum: 2-3 september 2017
Tider: Lördag (9.00-18.00), Söndag (9.00-17.00)
Dagar: 2
Delkurs i yrkesutbildning: Akupraktor
Pris: 0 kronor i kursavgift (inkl. moms), kurslitteratur tillkommer.

Kursen är en kinesiologisk vidareutveckling av kinesiska principer.
Kursen är den andra av 3 avancerade kurser som bygger på I Chings hexagram tillämpade på akupunkturmeridianerna.
Kurserna är framtagna som vidareutbildning för Akupraktorer och behöver inte gås i någon viss ordning.

Arbetssättet kan användas vid en mängd olika besvär, vi kommer att fokusera speciellt på olika emotionella tillstånd, och gå igenom flera vanliga behandlings-alternativ och speciella strategier från kinesiskt/asiatiskt synsätt vid dessa.

Lärare: Björn Westin, Akupraktor ® och Akupunktör

ANMÄLAN och BETALNING
Anmälan och betalning görs direkt till Björn Westin, telefon: 08-6506980 eller email: bjorn@qigonginstitutet.se

Utbilda dig till

Fysiopraktor®
Kinesiolog
Psykopraktor®
Akupraktor®

Praktor® Skolan / Kinesiologiskolan

www.Praktor.com / www.Praktor.se / www.Kinesiologi.se

Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669

Praktor® logotype, ett registrerat varumärke

Ordet Praktor är ett registrerat varumärke. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014